مقالات آموزشی

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در مهاجرت به کشورهای دیگر

اطلاعات بیشتر
چرا دولت‌ها باید از آموزش زبان انگلیسی حمایت کنند؟

اطلاعات بیشتر
تاثیرات مثبت زبان آموزی بر رشد ذهنی کودکان

اطلاعات بیشتر
فواید زبان آموزی برای ذهن و مغز چیست؟

اطلاعات بیشتر
تاریخچه زبان انگلیسی و پیدایش گویش مدرن

اطلاعات بیشتر